Chuyển Website WordPress sang hosting khác bằng cPanel

I.Tải về dữ liệu và database ở host cũ 1. Tải về mã nguồn dữ liệu ở host cũ .zip File Manager => Select All => Compress ( chọn định dạng .zip và đặt tên cho tập tin ). 2. Tải về database ở host cũ .sql phpMyAdmin => Sau đó chọn database của website cần chuyển đi và chọn Export ( Xuất ) … Đọc tiếp

Tối ưu hosting cPanel phiên bản 7.2

Nếu bạn sử dụng Shared Web Hosting, gần như chắc chắn sẽ dùng cPanel để quản lý. Tuy nhiên, bạn đã biết cách tối ưu cấu hình để sử dụng hosting hiệu quả hơn chưa? Hãy tham khảo một số thủ thuật trong bài viết này nhé. Tối ưu hosting cPanel phiên bản 7.2 Trong cPanel, chọn Select PHP Version => … Đọc tiếp