Thêm analytics và webmasters cho website wordpress

I.Thêm analytics cho website wordpress Quản trị => Tạo tài khoản => sau đó dán đoạn cod vào trước thẻ </head> trang chủ   Click => (Header.php) => Dán trước thẻ </head>   II.Thêm webmasters cho website wordpress Click Thêm Trang Web trong webmasters => Các phương thức thay thế => Thẻ HTML Dán đoạn cod dưới … Đọc tiếp