Các Plugin cài đặt trong WordPress

Các Plugin cài đặt trong WordPress bạn cần sử dụng

 1. Kích hoạt LiteSpeed Cache

LiteSpeed Webserver là sự thay thế hoàn hảo cho Apache, nó có tốc độ xử lý nhanh hơn 900% so với Apache khi xử lý dữ liệu tĩnh và nhanh hơn 50% khi xử lý những request PHP

Để sử dụng được cache đầu tiên bạn phải thay đổi đường dẫn mặc định Permalink của WordPress sang dạng custom khác, ví dụ như Post name

 

2. Yoast SEO

Plugin hỗ trợ SEO mạnh mẽ

 

3. Table of Contents Plus

Tóm tắt nội dung

 

4. TinyMCE Advanced

Thay đổi kích thước phông chữ, văn bản và màu nền, bảng,..

 

 

 

 

Viết một bình luận