Chuyển Website WordPress sang hosting khác bằng cPanel

I.Tải về dữ liệu và database ở host cũ

1. Tải về mã nguồn dữ liệu ở host cũ .zip

File Manager => Select All => Compress ( chọn định dạng .zip và đặt tên cho tập tin ).

2. Tải về database ở host cũ .sql

phpMyAdmin => Sau đó chọn database của website cần chuyển đi và chọn Export ( Xuất ) => Thực hiện

 

II.Tải lên dữ liệu và database ở host mới

1. Add domain trên hosting mới

 Bước 1: Click Addon Domains

 

Bước 2: Thêm Domain mới vào => Click Add Domain

Chú ý: Sau khi thêm Domain vào hosting bạn đừng quên khai báo IP của host trên Domain nhé! Bạn có thể thực hiện thông qua cloudflare.

2. Tạo một database mới trên host mới.

Click MySQL Databases 

  • Create New Database

 

  • Add New User

 

  • Add User To Database

 

3.Tải  dữ liệu lên host mới và giải nén

 

File Manager => Chọn Domain cần tải (1) => Click Upload file .zip lên (2) => Extract để giải nén (3,4)

 

4.Tải lên database trong phpMyAdmin

phpMyAdmin => Chọn tên miền cần tải => Nhập => Chọn tệp => Thực hiện.

 

5.Chỉnh sửa DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD

 

File manager => wp-config.php => Edit => Đổi DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD như bước trên đã khai báo (2.Tạo một database mới trên host mới) => Save

 

 

Ok vậy là xong rồi đó, ngắn gọn xúc tích, nếu bạn có thắc mắc hãy comment phía dưới này nhé!

 

Lưu ý:

  1. Lỗi 404 các trang và bài viết:

Các bạn hãy vào đường dẫn tĩnh => Tùy biến URL và lưu lại

Viết một bình luận