Thêm analytics và webmasters cho website wordpress

I.Thêm analytics cho website wordpress

Quản trị => Tạo tài khoản => sau đó dán đoạn cod vào trước thẻ </head> trang chủ

 

Click => (Header.php) => Dán trước thẻ </head>

 

II.Thêm webmasters cho website wordpress

Click Thêm Trang Web trong webmasters => Các phương thức thay thế => Thẻ HTML

Dán đoạn cod dưới thẻ <head> , trước phần <body> đầu tiên.

 

 

Viết một bình luận