Tìm hiểu về Blockchain là gì – Nguyên tắc phát triển 1 đồng Coin

Blockchain: chuỗi khối ( Block: khối , Chain:chuỗi ):là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng thuật toán mã hóa và có thể mở rộng theo thời gian.Hiểu đơn giản Blockchain là công nghệ này không tập trung vào bất kỳ một máy tính nào, mà nó được phân tán nhưng luôn có một sợi dây kết nối vô hình giữa chúng.

Mỗi khối trong Blockchain sẽ liên kết với khối trước đó và chứa:

 • Timestamp: Thông tin về thời gian khởi tạo
 • Tx_Root: Dữ liệu giao dịch khối đó
 • Prev_Hash: Dữ liệu giao dịch của khối trước đó ( giá trị băm của khối trước đó)
 • Nonce: (giá trị băm kết quả của khối này nằm dưới giá trị băm mục tiêu) .

   

Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Hình thành blockchain: Chuỗi chính (màu đen) là chuỗi dài nhất gồm các khối từ khối khởi tạo (màu xanh lá cây) đến khối hiện tại. Các khối riêng lẻ (màu tím nhạt) nằm ở bên ngoài chuỗi chính.

 

Smart contracts(hợp đồng thông minh): Đây là một dạng khác được xây dựng trên công nghệ blockchain. Smart contracts được xem là một bản hợp đồng thông minh, tương đương một hợp đồng pháp lý được ghi lại trên công nghệ Blockchain.

Hợp đồng thông minh này giúp hai bên có thể giao dịch, mua bán, thực hiện các hoạt động liên quan mà không cần thông qua một bước trung gian nào.

 

Quá trình phát triển Blockchain:

Blockchain 1.0: Data (lưu trữ những giao dịch): là tiền tệ (Ví dụ như Bitcoin) – dùng công nghệ Blockchain trong các ứng dụng liên quan đến tiền như chuyển tiền và các hệ thống thanh toán.

Blockchain 2.0: Data + Smart Contracts(hợp đồng thông minh) (Ví dụ như Ethereum) – dùng công nghệ Blockchain hợp đồng thông minh trong các ứng dụng kinh tế, tài chính sử dụng blockchain, chứng khoán, trái phiếu, kỳ hạn, thế chấp, quyền sở hữu trí tuệ, không chỉ riêng liên quan đến tiền

Blockchain 3.0: Data + Smart Contracts + Điện toán đám mây + Thích ứng đồng thời Blockchain1.0 – 2.0  … Đại diện  ArcBlock.- là ứng dụng phân quyền (Ví dụ như máy vi tính phân quyền – GOLEM) và là blockchain có thể giải quyết các giao dịch phí thấp, thời gian giao dịch nhanh và dễ dàng phát triển ứng dụng, sẵn sàng cho mọi người sử dụng.

 

Các nguyên tắc để 1 đồng Coin uy tín phát triển

 1. Ứng dụng của nó: Xem đồng coin đó có tác dụng gì trong cuộc sống, có khả năng phát triển rộng rãi, nhiều người sử dụng hay không.( Tầm nhìn )
 2. Ai đứng sau đồng coin: Họ là ai, có uy tín không.( Uy tín )
 3. Kế hoạch của họ có rõ ràng, có khả thi không.
 4. Cộng đồng:(phổ biến)  Nhiều người, nhiều nước tham gia không : facebook,youtube,..
 5. Vốn hóa thị trường bao nhiêu.
 6. Kiểm soát giá: Có sàn giao dịch nội bộ hay không. Giới hạn coin hay không (chống cá mập).
 7. Phổ biến trên các sàn giao dịch: Xem lên bao nhiêu sàn.
 8. Coin phải có sự khác biệt

 

 

Nguồn: Tham khảo –  Tổng hợp

Add Comment