Tối ưu hosting cPanel phiên bản 7.2

Nếu bạn sử dụng Shared Web Hosting, gần như chắc chắn sẽ dùng cPanel để quản lý. Tuy nhiên, bạn đã biết cách tối ưu cấu hình để sử dụng hosting hiệu quả hơn chưa? Hãy tham khảo một số thủ thuật trong bài viết này nhé.

Tối ưu hosting cPanel phiên bản 7.2

Trong cPanel, chọn Select PHP Version => Chọn PHP Version 7.2 và nhấn nút “Set as current”.

Click lựa chọn thêm opcache và memcached rồi nhấn Save

 

Hawk Host mới cập nhật, bổ sung thêm ứng dụng cache Redis mang lại tốc độ tốt hơn cho website, mời các bạn tham khảo hướng dẫn kích hoạt tại đây.

 

Click Switch to PHP Options ( cấu hình các tham số ): Chú ý: Chọn PHP 7.2

Chọn như hình và Save lại:

  • max_execution_time: 180
  • memory_limit: 256M
  • post_max_size: 128M
  • upload_max_filesize: 512M

 

 

 

Viết một bình luận